Rent vatten ingen självklarhet för Marlingruvans grannar

Utsikt över Marlingruvan. Foto Jacob Jenzen

Utsikt över Marlingruvan. Foto Jacob Jenzen

För mer än två år sedan skulle Marlingruvan i västra Guatemala ha stängts. I alla fall om den guatemalanska staten hade följt den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheters beslut den 20 maj 2010. I beslutet kräver man att gruvan omedelbart ska stängas i avvaktan på att dess konsekvenser för lokalbefolkningens mänskliga rättigheter utreds. Detta beslut modifierades dock den 7 december 2011, då man mildrade den till att kräva att tillgången till rent vatten säkerställs för de 18 samhällen som ligger närmast gruvan.

Bara vanligt vatten?

Det har rått delade meningar kring i vilken utsträckning det går att styrka att Marlingruvan har negativa konsekvenser för vattenkvaliteten i området. I en rapport från Sveriges ambassad i Guatemala menar man att konsultstudier genomförda 2006 och 2007 visar att företaget följer praxis vad det gäller vattenanvändning och att gruvan därmed inte borde påverka tillgången till vatten kvantitativt sett. Samtidigt menar ambassaden i samma rapport att andra studier visar att vattennivån i närliggande vattendrag har sjunkit och att halterna av arsenik i vattnet har ökat.

Huruvida gifthalterna i vattnet är så höga att de utgör en hälsorisk är också en fråga som det råder motstridiga uppgifter kring. Olika undersökningar har kommit fram till olika resultat. För att få ett objektivt svar på hur pass förenat vattnet egentligen är menar bedömare som Kristna Fredsrörelsen talat med att det skulle krävas ytterligare en utredning som genomförs av oberoende experter.

Den guatemalanska katolska kyrkans särskilda kommission för fred och ekologi, COPAE (Comisión Pastoral Paz y Ecología), har gjort undersökningar som den svenska ambassaden bedömer vara bland de vetenskapligt noggrannaste. Under fyra års tid har man gjort månatliga mätningar av vattenkvaliteten i de två viktigaste floderna och har kommit fram till att de innehåller oacceptabelt höga halter av tungmetaller som sannolikt är en konsekvens av utsläpp från gruvan. COPAE har också observerat höga halter av aluminium, nitrat, arsenik och magnesium i grundvattenkällor, vilka orsakar allvarliga miljö och hälsoproblem.

En lång väg mot att uppfylla skyddsåtgärderna

Rent vatten i kranen är inte en självklarhet. Foto Pernilla Nordvall

Rent vatten i kranen är inte en självklarhet. Foto Pernilla Nordvall

Den 26 juli i år påbörjade den guatemalanska regeringen processen för att arbeta fram en strategi för att uppfylla de krav på tillgång till rent vatten som den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter ställt. Flera av de som står som klagande till kommissionen är personer som Kristna Fredsrörelsen medföljer. I slutet av augusti hade de ett möte med guatemalanska myndigheter för att diskutera regeringens förslag.

Eftersom det inte finns någon konsensus kring i vilken utsträckning dricksvattnet är förorenat av tungmetaller, innehåller regeringens förslag inte heller någon strategi för hur vattnet ska renas från dessa. Plurijur, som är den organisation som företräder de klagande, skriver på sin blogg att de inte lyckades få något gehör från myndigheterna i sitt krav på att vattnets innehåll av metaller ska övervakas.

Nästa möte mellan det berörda civilsamhället och myndigheterna kommer att hållas i slutet av februari 2013. Vägen till rent dricksvatten för de 18 samhällen som ligger närmast gruvan är med andra ord lång och kommer att innebära ett fortsatt arbete att sätta press på både företag och myndigheter att ta sitt ansvar.

Pernilla Nordvall, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala

Det här inlägget postades i Guatemala, Ursprungsfolks rättigheter och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Rent vatten ingen självklarhet för Marlingruvans grannar

  1. Ping: Goldcorps dotterbolag anmäls till åklagarmyndigheten | Fredsobservatörernas blogg

  2. Ping: Goldcorps dotterbolag anmäls till åklagarmyndigheten | FREDSOBSERVATÖRERNA I GUATEMALA

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s